Projektering

Hur går processen till?

Att projektera en dörr rätt är en djungel av regler och godkännanden. Dörrmiljön är en knutpunkt för många funktioner i en byggnad. Lagkrav ska samsas med utrymning, inrymning, tillgänglighet och frångänglighet, ljud och dagsljus, det krävs eftertanke och kunskap för att allt ska bli rätt.
Arton:1 hjälper dig att få rätt funktion på rätt plats i din byggnad.
Vi kan vara en One-stop-shop från projektering till installation eller endast tillhandahålla materialleveranser – du som kund väljer.

Tid!

Tid är något som är viktigt i alla byggprojekt. Ofta kommer beställningen på dörren sent pga av att dörrarna monteras i slutskedet av byggnationen. För att kunna stämpla en korrekt bygghandling i god tid innan leverans
rekommenderar vi att man tidigarelägger sin dörrbeställning avsevärt. Vi
försöker vara snabba men det är en process att komma överens om utseende och funktion. Ju tidigare vi kan komma in i projektet och diskutera ett önskat läge, desto bättre resultat får ni.
Tiden det tar att gå från förfrågan till färdig leverans beror på hur avancerat projektet och kundens önskemål är. Generellt räknar vi 6-8 veckors produktionstid från order och godkänd  ritning. Men naturligtvis är detta helt beroende på projektets storlek.

Vad ska man välja?

Stål, aluminium, trä? Allt hänger på vilken funktion, prestanda och utseende man väljer på sitt objekt. Vi har valt att specialisera oss på stål men har
professionella samarbetspartners för både aluminium och trä.
Då vi har mångårig erfarenhet av att projektera dörrar och dörrmiljöer strävar vi efter att fungera som en samverkanspartner för projektören och beställaren för att säkerställa att partiet tillverkas med rätt komponenter och fyller alla krav och funktioner som kunden och partiets placering har.

U-värden

Ett bra u-värde ligger främst i kombinationen av material, utformning och glas. Även om vi bygger i ett bra profilsystem är u-värdet beroende av glasets och dörrens utformning och vilka lås och beslag som används. Kanske kan det vara svårt att förutse allt på ritbordet men här kan vi vara rådgivande.
-Men vänta nu! säger kanske någon. Ska man ha ett bra U-värde ska man väl överhuvudtaget inte välja stål utan ett annat material?
Men det är där Stålprofils gedigna arbete kommer in. SP 500 systemet med dess brutna köldbrygga genererar ett U-värde som är helt jämförbart och ibland är bättre än andra material på marknaden.

Ljud, Rw

En ljudtät dörr behöver också vara lufttät. Generellt genererar ofta en stålpartidörr ett Rw värde på ca 35-38 dB beroende på beslagning, glas  och installation/montage. Ett Rw på 40-42 dB är möjligt att uppnå, men det finns svårigheter i samband med ljud som vi bör beakta. T.ex. ett labbvärde är ett värde mätt i statisk miljö. När dörren väl kommer på plats kan miljön och utformning av rummet se annorlunda ut och därmed kan resultaten förändras i ett fälttest.

Glas

Att få rätt glas för funktionen kan också bli en utmaning, LT, G, Rw, U-värden, skydd och brand. Det är mycket som ska samverka. Vi är branschledande när det gäller kunskap om vilket glas som ska rekommenderas. När det gäller tillverkningen samarbetar vi med Sveriges och Europas ledande glastillverkare för att få rätt glas i ditt parti.

Beslagning

Precis som med glaset är beslagningen en utmaning. Brand, utrymning - inrymning, automatik, stängare, skydd, tillgänglighet. Allt ska fungera i kombination med typgodkännande och övriga regelverk och lagkrav.
Valet av lås, slutbleck och övriga beslag avgör om din dörr får rätt funktion och blir godkänd i din slutbesiktning. Även här har vi specialistkunskap och strävar efter att vara en professionell partner och vägleda rätt.

Lackering

För att hålla nere vår klimatpåverkan maximalt så använder vi nästan uteslutande industripulverlackering på våra stålpartier. Det blir det mest hållbara och hållfasta färgvalet på marknaden. Kan man dessutom hitta sin favoritfärg inom RAL- skalan blir det dessutom både tids- och kostnadseffektivt.

Tillverkning

När du som kund är nöjd och projektet godkänt startar vår tillverkningsprocess utifrån godkända granskningsritningar. Vi gör tillverkningsunderlag och beställer material. Vi kapar, fräser urtag, våra kunniga dörrbyggare svetsar, bygger efter fastställda underlag och instruktioner. Partierna lackeras och i eftermontaget sätts lister, lås och beslag så långt det går i transporthänseende och dörren emballeras och skickas iväg. Observera att glasning alltid sker på arbetsplatsen pga. installationstekniska orsaker, vikt, och krossrisk.
Arton:1 har på kort tid vuxit från ett mindre konsultbolag till att nu tillhöra det absoluta toppskiktet bland nordeuropas tillverkare av stålpartier och liknande specialprodukter.
Copyright Arton:1 Projekt AB © 2024 All Rights Reserved