Välj en sida

Integritet

GDPR

Hantering personuppgifter

Arton:1 Projekt AB är en oberoende leverantör av dörrar, glas och säkerhet, med allt från projektering och konstruktion till leverans av färdiga produkter och installation.
I verksamheten behöver vi uppgifter om externa kontakter för att hitta intressenter, tillverkare, samarbetspartners, kunder, stödkompetens, företagskontakter, etc.
Vi värnar om integriteten och samlar aldrig mer uppgifter än vad vi behöver. Alla personuppgifter hanteras med erforderlig säkerhet och vi har rutiner för att uppfylla dina rättigheter som registrerad. Vi säljer aldrig information vidare.

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker de personuppgifter som vi samlar in. Uppgifter samlas från webbplatser, telefonkontakter, mejl, anmälningslistor, evenemang av olika slag, nätverkskontakter, sociala medier etc. Uppgifter kan sökas och samlas av oss eller också lämnar du, direkt eller indirekt, uppgifter till oss. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.
Uppgifter som samlas är person- och kontaktinformation såsom namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, yrkesrelaterad information, arbetsplats.

Syftet med att samla informationen

De uppgifter som samlas används för att skapa den bästa tänkbara lösningen av dörrar, glas och säkerhetspartier för vår kund.
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.
Du har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få del av den information som vi lagrat om dig.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Då du skickar en ansökan eller intresseanmälan till Arton:1 registreras dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem. Intresserade kan söka en specifik ledig tjänst eller mejla in en intresseanmälan via vår hemsida. Information om den sökande lagras i en databas. Behöriga rekryteringsansvariga inom Arton:1 kan sedan matcha kandidater med lediga tjänster.
Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din ansökan/intresseanmälan. Genom att du samtycker till villkoren i denna text godkänner du att Arton:1 får samla in, behandla, använda och sprida dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan/intresseanmälan. Detta inkluderar att viss data kan komma att sparas. Vi ber dig därför att du noggrant läser igenom denna text och klickar för samtycke om du förstår och godkänner villkoren.
Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Du samtycker dock till att dina personuppgifter får överföras inom Arton:1 och sparas i upp till 12 månader efter att du skickat in din ansökan/intresseanmälan.
Arton:1 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig samt ta tillbaka din ansökan/intresseanmälan.

Om du vill veta vilka persondata vi har sparat, vilken typ av kommunikation du får från oss, eller om du har andra frågor – tveka inte att kontakt oss.

förnamn@arton1.se

Vill du veta mer om din rätt enligt Nya Dataskyddsförordningen GDPR som började gälla den 25 maj 2018
Läs vidare på www.datainspektionen.se

Om cookies

Vi samlar in viss anonymiserad information om ditt besök på vår hemsida för att kunna vidareutveckla den på bästa sätt. Detta gör vi med hjälp av Google Analytics som använder cookies för att särskilja besökare. Om du vill inaktivera cookies på dina enheter finns en funktion i varje webbläsare eller i inställningarna på din telefon där du kan välja att blockera samtliga.