Välj en sida

Om Arton:1 Projekt AB

Arton:1 har på kort tid vuxit från ett mindre konsultbolag till att nu tillhöra det absoluta toppskiktet bland nordeuropas tillverkare av stålpartier och liknande specialprodukter. Verksamhetens bas är vår egen produktion centralt beläget i Örebro, där vi även har vårt kontor med ledning och utveckling.
Vi har på senare tid även utökat verksamheten med en egen starkt växande montageorganisation för att på ett effektivt sätt styra våra entreprenader både gällande tid och leveranskvalitet.

Vårt erbjudande till marknaden är att tillhandahålla spetskompetens inom dörrar och glasade konstruktioner. Vi tar alltid ansvar för en helhetslösning som säkerställer att funktionskrav såsom brandskydd, skydd mot inbrott, skott eller t.o.m. explosion tas om hand med bästa tänkbara lösning.
Vi vänder oss främst till byggprojekt med högt ställda krav på säkerhet och komplexa funktioner, men även mer normala projekt som t.ex. skolor, kontor och sjukhus är varmt välkomna när kvalitet går före lägsta möjliga prislapp.